Predavanja

Sve zavisi od toga kako gledamo na svet. Gledati se može na mnogo načina koji su presudni za naš život, uspeh i napredak. Zakoračite u svet nauke vođeni našim inspirativnim predavačima i pogledajte na svet njihovim očima. Oni koji vide dalje, koji znaju da vide umom, a ne samo očima, su ljudi koji menjaju tok istorije i čije ideje otvaraju vrata budućnosti.

 1. Zašto se materija povezuje i na koje načine?
  Ko učestvuje u povezivanju materije i kako?
  Da li samo materija čini svemir?
  Saznajte nešto zanimljivo o egzotičnim pojavama u svemiru kao što su crne rupe, bozonske zvezde, potencijalno nastanjive planete, molekuli antimaterije i još mnogo toga...

  Više
 2. Scientix je projekat koji promoviše i podržava saradnju između STEAM nastavnika (science, technology, engineering and maths) osnovnih i srednjih škola kao i saradnju sa istraživačima i ostalim profesionalcima iz raznih naučnih oblasti.Cilj prezentacije je upoznati nastavnike sa mogućnostima za usavršavanje i kreiranje novih nastavnih sadržaja na drugačiji način, povezivanje sa kolegama iz zemalja Evrope kao i mogućnost razmene ideja, učestvovanje u projektima na inovativan način. EDU ARTIC je Evropski projekat koji je fokusiran na istraživanja na Artiku koja mogu pomoći razvijanju obrazovanja u celoj Evropi. Cilj je ohrabriti učenike da se usavršavaju i u budućnosti budu profesionalci u STEAM oblastima.

  Više
 3. Institut i Agencija Kampus svake godine dodeljuju stipendije srpskim studentima koji žele da nastave školovanje u Francuskoj za nivo master II i doktorate. Stipendije pokrivaju troškove školarine, života u Francuskoj, kao i socijalnog osiguranja. Dodeljuju se za sve oblasti.

  Više
 4. Francuski institut u Srbiji,

  PopUpHouse je arhitektonski biro za istraživanje i inovacije, otvoren 2014. Njihova ambicija je da grade objekte sa velikom termičkom efikasnošću na brz i jednostavan način. Kad je reč o arhitekturi govori asistentkinja na fakultetu Tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici Marija Stamenković i ona će predstaviti ulogu zelenih krovova za ublažavanje efekata klimatskih promena i značaj primene regenerativnog dizajna u projektovanju i izgradnji objekata i građene sredine, dok će Dr Slaven Tica, profesor na saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu govoriti o konceptu „smartcities“. 

  Više
 5. U modernom svetu čovek svakodnevno mora da pravi određene izbore pri kupovini automobila, kućnog ljubimca, kuće i sl. Metode višekriterijumskog odlučivanja (AHP, TOPSIS) vam omogućavaju donošenje brze odluke koja zadovoljava vaše potrebe.

  Više
 6. Moramo naučiti da pričamo jezik tela i da uključimo procese koje smo znali kako da radimo kada smo bili fetusi. Kako? Uz pomoć matičnih ćelija. One su temelj izgradnje celog organizma. One su posebne!

  Više
 7. Internet je mreža dostupna svima pa tako postoji mogućnost da to neko zloupotrebi i neovlašćeno prati našu komunikaciju.Kriptografija, nauka koja se bavi metodama očuvanja tajnosti informacije, rešava ovaj problem.Kriptografija je neophodna ako želimo da imamo privatnost i da zaštitimo integritet i autentičnost informacija.

  Više
 8. Sećate se igre „Gluvi telefoni“ u kojoj je cilj preneti neku poruku šaputanjem kroz što duži red. Tokom prenosa nastaju greške, pa početna poruka „Mini koka kolu“ može lako na kraju da se pretvori u „Mrzim školu“.

  Mobilni telefoni to rade bez greške. Na peradvnjau ćmeo pkoztaai kkao se to tčano rdai. Uostlaom, tako nšeto i vi uprvao raidte čitjćaui oavj tkest. I dobro vam ide :)? Čoevk je u satnju da poirčta tkest uokliko su prvo i psloednje slvoo reči na msteu, bez obzria na redsoeld ostailh solva. Ova i silčne osbnoie ljduoskg mzgoa omouagaćvju nam da čiatmo tkset kjoi sdarži štaamprske i prvpasonie gerške.

  Više
 9. Predavanje obuhvata morfologiju i funkciju organa sluha - Kortijevog organa. Osim toga, biće govora i o neurofiziološkoj osnovi apsolutnog sluha. Posebna pažnja će biti posvećena delovanju muzike na učenje i lečenje pojedinih bolesti. Predavanje će pratiti i odgovarajuća muzika, koja će efektno dočarati smisao predavanja.

  Više
 10. Lepa, zdrava i negovana kosa imperativ je modernog doba, tako da mnogi od nas troše čitavo malo bogatstvo ne bi li u tome uspeli. U našim očima frizeri ponekad izgledaju poput mađioničara koji, na primer, mogu da od prave kose naprave kovrdžavu ili da crnu kosu pretvore u plavu. Tajna je u tome da pri stvaranju ove “magije” frizeri imaju veoma moćne saveznike u vidu različitih hemijskih jedinjenja. Stoga je cilj ovog predavanja da slušaocima otkrije ko su ovi moćni saveznici polazeći od same (hemijske) strukture kose preko hemijskih reakcija na kojima se zasniva “magija” frizera.

  Više
 1. Одувек су забрањене ствари биле интересантне и привлачиле нашу пажњу. Можда зато што у нама постоји и она страна која ради радозналости не узмиче пред опасностима. Експлозиви су пример. Њихова светлост, звук и визуелна појава не остављају наша чула равнодушним.

  Više
 2. Predavanje o definisanju vremena kao fizičke veličine, o strelama vremena kao i njegovom protoku sa stanovišta moderne fizike, o metodama merenja vremena kroz istoriju i o problemima sa pravljenjem kalendara.

  Više
 3. Kako iz Niša stići do NASE, kako izgleda jedan običan dan tamo i koje su uobičajene teme razgovora između 47 nacionalnosti iz celog sveta? Koje su najvažnije lekcije usvojene na tom putu i šta mi zajedno možemo da učinimo kako bismo maksimalno iskoristili svoje potencijale? A možda i ponešto o pošumljavanju Sahare...

  Više
 4. Naše čulo vida ograničeno je na uzan pojas spektra elektromagnetnih talasa – na njegov vidljivi deo. Šta bismo videli kada bismo mogli da gledamo u njegovim ostalim opsezima, odnosno na drugim talasnim dužinama? A šta ukoliko bi nam vid bio oštriji? U predavanju će ove ideje biti primenjivane na jedan isti objekat i naš doživljaj njega na različitim talasnim dužinama.

  Više
 5. Ko bi poverovao da će međunarodni šampion gradova u energetskoj tranziciji biti gradić u Francuskoj? Ovo je priča o tome kako je gradić u Alzasu, odlukom da smanji svoj ekološki otisak, ušao u proces tranzicije ka eri nakon upotrebe fosilnih goriva.

  Više
 6. Departman za fiziku PMF-a u Nišu i Gimnazija „Svetozar Marković“ obeležavaju 15 godina postojanja specijalizovanog odeljenja učenika za fiziku. Ovo odeljenje već godinama privlači zaljubljenike u fiziku, a kvalitetan program i nastava im omogućavaju bolji uspeh u daljem školovanju. Bivši i sadašnji učenici ovog odeljenja objasniće vam zašto su se posvetili fizici.

  Više